Verkeersveiligheid gaat iedereen aan die deelneemt aan het verkeer. Iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in. Verkeersveiligheid is meer dan volgen van regels, veiligheid wordt vooral geborgd door samen te werken, elkaar wat ruimte te gunnen en fouten van anderen op te vangen. Veiligheid heeft ook te maken met comfort, passagiers zitten ontspannen, andere weggebruikers voelen zich veilig door voorspelbaar weggedrag en veiligheid zorgt voor besparing van bedrijfskosten en dus ook voor belasting van het milieu. Het vraagt geen inspanning om bewuster te rijden, eerder werkt het ontspannend! Afstand houden is een duidelijk voorbeeld waarin alle genoemde aspecten naar voren komen. Passagiers voelen zich veilig, andere weggebuikers krijgen ruimte, er wordt minder snel weggereden en minder geremd, minder schade gereden en minder slijtage veroorzaakt, minder brandstof verbruikt. In alle opzichten dus aan te bevelen! Bovendien zorgt het voor een goede uitstraling van uw bedrijf als er met uw wagens netjes wordt gereden, uw bedrijfsnaam staat toch niet voor niets op de wagens? De combinate van anticiperen en afstand houden is eigenlijk de sleutel tot veilig en comfortabel weggebruik. Ook belading van voertuigen speelt een rol bij veiligheid en duurzaamheid. Niet alleen wijze van belading, maar ook doelloos met lading rijden.

Een veilige rijstijl

Verkeersschool RoAD heeft een training ontwikkeld en inmiddels uitgevoerd waarbij op prettige en efficiente wijze wordt gezorgd voor een veiliger rijstijl. Eerst wordt een presentatie verzorgd aan al het betrokkene personeel middels een interactieve powerpointpresentatie. Interactie ligt voor de hand, iedereen heeft met verkeer te maken een een oordeel klaar over vooral andere weggebruikers…….. In die presentatie wordt, o.a ook obv wetenschappelijke cijfers, aangegeven wat veiligheid en onveiligheid is, hoe we dat kunnen veranderen en hoe de links met duurzaamheid eenvoudig kan worden gelegd. Vervolgens wordt met elk der chauffeurs een rit van 2 uren gereden in hun bedrijfswagen, waarbij hun rijgedrag wordt geobserveerd en naderhand geevalueerd. Bovendien wordt in dit kader de zithouding van de chauffeur ook beoordeeld en ook de staat van de auto (schone ruiten, veilige werkplek, geen losliggende spullen e.d.). Voor de rit heeft de chauffeur een formulier ingevuld waarop wordt aangegeven wat hij zelf vindt van bepaalde aspecten van zijn rijden. Dit wordt na afloop besproken, verbeterpunten worden aangedragen en goede dingen worden zeker ook benoemd!. De chauffeur ontvangt een certificaat van deelname en de werkgever ontvangt een verslag van bevindingen in algememe zin met aanbevelingen. Dit rapport is prima te gebruiken bij (her-)certificering voor de ISO.

Bij een aantal van minimaal 10 werknemers kunt u rekenen op een tarief van ca Euro 125,- p.p, incl.de algemene presentatie, de rijtest en het rapport.

Graag komen wij vrijblijvend bij u langs om deze training nader toe te lichten en evt afspraken te maken.

Tarieven

Dagcursus
Maatwerk
55 p.u.

Aanmelden voor veiligheidstrainingen

Uw gegevens


Informatie m.b.t. inschrijving

Met verzending van dit formulier levert u informatie aan, waarna met u contact word opgenomen voor een reservering. Pas dan is uw reservering definitief.

email phone whatsapp