Circuittraining bij RoAD

De verkeersschool verzorgt vaardigheidstraining op het circuit. Het doel is niet om zo snel mogelijke rondetijden neer te zetten, maar om op een gecontroleerde manier zo veilig mogelijk bochten te leren rijden. Gecontroleerd door veilige verkeerssituatie, discipline en begeleiding.

Vlot en veilig

Vlot en en veilig kunnen heel goed samen gaan. Aandacht is er met name voor het maken van veilige bochtlijnen, zichtpunten, herkennen en je motorfiets goed leren kennen in bochten.

Er wordt uitsluitend gereden in kleine groepen onder begeleiding van een instructeur.

Meld je aan voor een circuittraining

Uw gegevens


Informatie m.b.t. aanmelding

Met verzending van dit formulier levert u informatie aan, waarna met u contact word opgenomen voor een reservering. Pas dan is uw reservering definitief.

email phone whatsapp