1. Achteruit parkeren

2. Langzame slalom

3. Wegrijden uit parkeervak

4. Denkbeeldige acht

5. Stapvoets rechtdoor rijden

6. Halve draai

7. Uitwijkoefening

8. Snelle slalom

9. Vertragingsoefening

10. Noodstop

11. Precisiestop

2. Stopproef

email phone